KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)497 444 049

Training Actieve veredeling

Importeert uw bedrijf grondstoffen uit derde landen om hier te verwerken om daarna wederuit te voeren? Zo ja, dan kan u invoerrechten besparen met de douaneregeling actieve veredeling.
Het douanewetboek van de Unie heeft een aantal ingrijpende vernieuwingen en vereenvoudigingen aangebracht in de reglementering van deze douaneregeling.

Wat komt er zoal aan de orde?

 • Overzicht van de wettelijke bepalingen
 • Het begrip actieve veredeling, praktische voorbeelden
 • Algemene voorwaarden
  • Vergunning
   • Bevoegde douaneautoriteiten
   • Soorten
   • Wijze van aanvraag
   • Economische voorwaarden
   • Terugwerkende kracht
   • Vergunning voor meerdere lidstaten
  • Identificatiemiddelen
  • Administratie
 • Werking van de regeling
  • Plaatsing onder regeling
   • Zekerheid
   • Aanzuiveringstermijn
  • Opbrengst
  • Beëindiging van de regeling
   • Mogelijkheden
   • Terugrekenen
   • Overbrenging
 • No-drawbackregel
 • Zuiveringsafrekening
 • Bijzondere regelingen
  • Equivalentieverkeer
  • Voorafgaande uitvoer
  • Driehoeksverkeer

Vragen waar u zeker een antwoord op krijgt

 • Aan welke voorwaarde moet u voldoen om de vergunning te verkrijgen?  Is terugwerkende kracht nog mogelijk?
 • Welke zijn de nieuwe bepalingen bij het in het vrije verkeer brengen?  Bestaan er in dit geval nog compenserende interesten?
 • Waar situeert zich de vroegere douaneregeing Behandeling Onder Douanetoezicht?
 • Welke nieuwe faciliteiten omvat de regeling equivalentieverkeer?
 • Waarop moet ik letten bij de aanvraag of vernieuwing van mijn vergunning?
 • etc

Waarom is dit belangrijk voor AEO-gecertificeerde bedrijven?

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van KGH Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider.  KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. Hierdoor kan u tot 40% subsidie bekomen voor een opleiding of training.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Foto sophie verberckmoes

Sophie Verberckmoes

Manager Education Belgium
Telefoon: +32 (0)497 444 049
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be