KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)497 444 049

Training Communautaire Accijnsgoederen

Weet u welke goederen onderhevig zijn aan accijns? Heeft u voldoende kennis in huis om uw accijnsaangifte juist in te dienen? Weet u waar u rekening mee moet houden? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ? Tijdens deze training zullen wij hoofdzakelijk de communautaire accijnsgoederen bespreken.

Accijns, EMCS en e-AD

De Europese Richtlijn 2008/118/EG beschrijft belangrijke wijzigingen in de wetgeving en de procedures inzake het vervoer van communautair gedefinieerde accijnsgoederen, zoals de energieproducten, alcoholische dranken en tabak.

Deze regelgeving werd geharmoniseerd en er werden maatregelen genomen om fraude met accijnsgoederen tegen te gaan. Belangrijk is ook dat sinds april 2010 het verkeer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen moet gebeuren via het elektronische systeem voor het vervoer van accijnsgoederen binnen de EU. Dit is het Excise Movement Control System (EMCS).

De aangiften met betrekking tot de overbrengingen onder schorsing op papier zijn ondertussen vervangen door de elektronische berichten, de zogenaamde e-AD documenten. Deze berichten moeten sinds 1 januari 2011 elektronische aangegeven worden met behulp van het EMCS-systeem.

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele algemene begrippen en hoe deze begrippen kaderen binnen douane en accijnzen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de praktische werking van EMCS. Bovendien krijgt de verhandeling van de Belgische accijnsproducten, welke buiten het EMCS-gebeuren vallen, ook enige aandacht toebedeeld.

Theorie:

 • Recente accijns basiswetgeving & begrippen
 • Definities
 • Groepen en soorten accijns
 • Plaats en tijdstip verschuldigdheid
 • Persoon voldoening
 • Wijze van aangeven en betalen
 • Vrijstellingen
 • Communautaire schorsingsregeling
 • Nationale schorsingsregeling
 • Inleiding EMCS

Praktijk:

 • Erkend entrepothouder en accijnsnummer
 • Vervoer onder schorsing (schema's)
 • De principes van het elektronische geleidedocument 'e-AD'
 • EMCS handelingen
 • Registratie als gebruiker en inloggen EMCS
 • Opzoeken en aanmaken van e-AD’s
 • Ontvangen van e-AD’s
 • AC4

Voor wie?

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met douane en accijnzen te maken hebben. Zoals import- en exportbedrijven, logistieke dienstverleners en douane- en expeditiebedrijven
 • Financieel en fiscaal verantwoordelijken
 • Boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren

Waarom is dit belangrijk voor AEO-gecertificeerde bedrijven?

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van KGH Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider.  KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. Hierdoor kan u tot 40% subsidie bekomen voor een opleiding of training.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Inschrijven

U kunt zich online inschrijven via de pagina inschrijven.

Uiteraard mag u uw gegevens ook gewoon mailen naar info@kghdouaneopleidingen.be.

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Foto sophie verberckmoes

Sophie Verberckmoes

Manager Education Belgium
Telefoon: +32 (0)497 444 049
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be