KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)497 444 049

Training Douanestrafrecht, douaneschuld en beroepsprocedures

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Wat is de impact hiervan? Weet u hoever de aansprakelijkheid van de aangever reikt? En op welke wijze stelt de douane onregelmatigheden vast en hoe worden deze bestraft?

Douanestrafrecht, douaneschuld en beroepsprocedures

Soms gebeuren er fouten buiten uw wil om. Toch wordt u hiervoor door de douane geïnterpelleerd of zelfs aansprakelijk gesteld. Hoe kunt u zich hierop voorbereiden en wat zijn uw middelen van verzet? Tijdens deze training leert u op welke wijze de douane onregelmatigheden vaststelt en bestraft. Daarnaast leert u ook hoe u een dossier moet afhandelen.

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze training komen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan bod.

 • Algemene schets en situering van douanestrafrecht binnen het rechtssysteem in België
 • De bevoegdheden van de ambtenaren inzake douane en accijnzen op het gebied van:
  • persoonlijke bevoegdheid: wie is er bevoegd?
  • territoriale bevoegdheid: waar zijn die personen bevoegd?
  • materiële bevoegdheid: voor welke feiten zijn we bevoegd en aan welke rang/graad is welke bevoegdheid gekoppeld? (niet alle ambtenaren hebben dezelfde bevoegdheden)
 • De straffen op het gebied van D&A
 • De aansprakelijkheid van aangevers
 • De formaliteiten of wijzen van vaststellingen voorzien bij verschillende types van misdrijven
 • Ontstaan en teniet gaan van de douaneschuld
 • De rechten van de aangevers en de importeurs
 • Mededeling en boeking douaneschuld
 • Navorderingsprocedure
 • De afhandeling
 • Bezwaar en beroep

Leerdoelen:

Aan het einde van de opleiding kunnen de deelnemers:

 • Een overzicht geven van de misdrijven douane en accijnzen en deze situeren binnen het Belgisch rechtssysteem.
 • Voor elk type van vaststelling de daaraan gekoppelde vormen van bestraffing en vervolging beschrijven.
 • Weergeven wat de gevolgen zijn op persoonlijk vlak n.a.v. activiteiten inzake douane en accijnzen.
 • Aangeven welke feiten of daden douaneschuld doen ontstaan, wie als schuldenaar wordt aangemerkt en vanaf welk tijdstip die schuld begint te lopen.
 • Op een efficiënte en doeltreffende manier hun middelen van administratief beroep en bezwaar tegen vervolging benutten.

Voor wie?

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met douane en accijnzen te maken hebben bij import- en exportbedrijven, logistieke dienstverleners en douane- en expeditiebedrijven.
 • Financieel en fiscaal verantwoordelijken
 • Boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren

Docent(en)

Alexander Baert
Alexander is advocaat bij Laga (balie van Brussel) waar hij deel uitmaakt van het Tax Controversy Solutions Team. Hij staat nationale en internationale ondernemingen bij in alle aspecten van het douane – en accijnsrecht en internationale handel. Hij biedt bijstand bij administratieve geschillen met de douaneautoriteiten. Hij heeft een ruime ervaring in het pleiten van burgerlijke en strafrechtelijke douane – en accijnsgeschillen voor Hoven en Rechtbanken. Hij is auteur van het handboek Douane en Accijnzen in de reeks Fiscaal Compendium.

Waarom is dit belangrijk AEO?

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider.  KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. Hierdoor kan u tot 40% subsidie bekomen voor een opleiding of training.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Foto sophie verberckmoes

Sophie Verberckmoes

Manager Education Belgium
Telefoon: +32 (0)497 444 049
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be