KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)497 444 049

Training Nationale Accijnsproducten

Weet u welke goederen onderhevig zijn aan nationale accijns? Heeft u voldoende kennis in huis om uw voorraadadministratie juist in te vullen? Weet u waar u rekening mee moet houden? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ? Tijdens deze training zullen wij hoofdzakelijk de nationale accijnsproducten bespreken.

Nationale accijns

De Europese Richtlijn 2008/118/EG legt de regelgeving voor energieproducten, alcoholische dranken en tabak vast.  In de deze Richtlijn wordt aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten om op nationaal vlak nog andere goederen aan accijnzen te onderwerpen.

België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om nationale accijnzen in te voeren op koffie en alcoholvrije dranken.  Voor deze accijnsproducten is een aparte, nationale regelgeving opgesteld.  Deze regelgeving is alleen in België van toepassing en begint en eindigt dus bij de landsgrenzen.

Er zijn gelijkenissen met de communautaire regelgeving, maar er zijn ook belangrijke verschillen.  EMCS is niet van toepassing op nationale accijnsproducten; PLDA wel.

Wat komt er aan de orde?

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele algemene begrippen en hoe deze begrippen kaderen binnen douane en accijnzen. Het verschil tussen communautaire accijnsgoederen en nationale accijnsproducten, zowel op wetgevend als op administratief vlak, wordt uitgebreid uitgelegd.   Er wordt ook stilgestaan bij de praktische werking van een accijnsinrichting, bij het overbrengen van nationale accijnsproducten en bij de betaling van de accijns en/of verpakkingsheffing.

Theorie:

 • Recente accijns basiswetgeving & begrippen
 • Definities
 • Groepen en soorten accijns
 • Plaats en tijdstip verschuldigdheid
 • Persoon voldoening
 • Wijze van aangeven en betalen
 • Vrijstellingen
 • Kort overzicht communautaire schorsingsregeling
 • Nationale schorsingsregeling
 • Inleiding PLDA

Praktijk:

 • Accijnsinrichting en accijnsnummer
 • Vervoer onder schorsing (schema's)
 • Registratie als gebruiker en inloggen PLDA
 • Opstellen AC4
 • Voorraadadministratie

Voor wie?

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met de productie, invoer en handel van koffie, waters, limonades, fruit- en groentesappen, … te maken hebben
 • Declaranten
 • Financieel en fiscaal verantwoordelijken
 • Boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren
 • Niet Belgische bedrijven die koffie, waters, limonades, fruit- en groentesappen, … in België willen verkopen

Waarom is dit belangrijk voor AEO-gecertificeerde bedrijven?

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van KGH Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider.  KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. Hierdoor kan u tot 40% subsidie bekomen voor een opleiding of training.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Inschrijven

U kunt zich online inschrijven via de pagina inschrijven.

Uiteraard mag u uw gegevens ook gewoon mailen naar info@kghdouaneopleidingen.be.

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Foto sophie verberckmoes

Sophie Verberckmoes

Manager Education Belgium
Telefoon: +32 (0)497 444 049
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be