KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)3 540 42 75

Opleiding Basis douane

Deze opleiding verstrekt u dé basiskennis die u het nodige inzicht zal bezorgen in de douanewereld. Douanewetgeving is niet altijd eenvoudig terug te vinden. Waar moet u zoeken, waar kan u de juiste wetgeving vinden. Tijdens deze training leert u omgaan met de Douanewetgeving.

Met de opleiding ‘Basis douane’ maakt u kennis met de verschillende basisregels voor de handel van goederen tussen de Unie en de derde landen, beter gezegd bij in- en uitvoer, maar ook voor de handel in accijnsgoederen en -producten. Na afloop van deze opleiding zult u een duidelijk overzicht hebben van het totale douanegebeuren, bent u vertrouwd met de basis van het vakjargon en vallen de puzzelstukjes die u in de loop van de tijd misschien reeds heeft verzameld allemaal op hun plaats.

Het grootste deel van de  douanewetgeving is communautair voor alle lidstaten, alsook  het nationale deel is in grote lijnen gestoeld op Europese richtlijnen. Sinds 2016 zijn de nieuwe Unie douanewetboeken van kracht en wordt de totale digitalisering van de douaneoperaties in de Unie ontplooid. Die wetgeving is er niet alleen om belastingen op te leggen, maar  in hoofdzaak om de handel te reguleren. Het beheersen van de basiskennis schept dan ook voordelen en verleent toegang tot meer specifieke opleidingen.

De Belgische douane vervult hierbij fiscale, veiligheids-, beschermings- en bijstandstaken  en opereert in hoofdzaak voor het welzijn van de Unie. Dit in samenwerking met de douaneadministraties uit andere lidstaten en andere lokale overheidsinstellingen. Men mag stellen dat de Unie de regel- en opdrachtgever is voor alle douaneadministraties in de Unie. Alhoewel, de Belgische douane opereert ook nog naar eigen lokale regelgeving, vooral met betrekking tot accijnzen.

Doelgroep

Deze opleiding is bijzonder geschikt voor de medewerkers van bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks met douaneactiviteiten worden geconfronteerd.

Het programma

 • Geschiedenis van de douane en etymologie
 • Missie en taken van de douane
 • Nationale en internationale samenwerking
 • De organisatie AADA
 • Internationale verdragen en overeenkomsten
 • De Unie douanewetboeken en de AWDA
 • Registratie en douanevertegenwoordiging
 • De geautoriseerde marktdeelnemer
 • Het Belgisch douanetarief  TARBEL
 • Douanewaarde
 • Herkomst en oorsprong
 • Douanestatus van goederen
 • Binnenkomen en uitgaan van goederen
 • Aangeven en aangiften voor douaneregelingen
 • Invoer vrije verkeer en ten verbruik
 • Zekerheidstelling
 • Uitvoer van goederen
 • Bijzondere douaneregelingen
 • Terugbetalingen en kwijtscheldingen
 • Accijnzen en aanverwante heffingen
 • Aangiftesystemen en ondersteunende applicaties
 • Informatie en wetgeving op internet

Opleiding Douane en AEO

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider. KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Inschrijven

Startdatum en locatie worden bepaald door aantal inschrijvingen.

Minimaal vereist aantal deelnemers: 10

Voor online inschrijvingen drukken hier.

Voor In-house trainingen mailen naar info@kghdouaneopleidingen.be

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Esther Weidijk

Manager Education
Telefoon: +32 (0)3 540 42 75
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be