KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)3 540 42 75

Training Communautaire accijnsgoederen

Weet u welke goederen onderhevig zijn aan accijns? Heeft u voldoende kennis in huis om uw accijnsaangifte juist in te dienen? Weet u waar u rekening mee moet houden? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ? Tijdens deze training zullen wij hoofdzakelijk de communautaire accijnsgoederen bespreken.

De Europese Richtlijn 2008/118/EG beschrijft belangrijke wijzigingen in de wetgeving en de procedures inzake het vervoer van communautair gedefinieerde accijnsgoederen, zoals de energieproducten, alcoholische dranken en tabak.

Deze regelgeving werd geharmoniseerd en er werden maatregelen genomen om fraude met accijnsgoederen tegen te gaan. Belangrijk is ook dat sinds april 2010 het verkeer van accijnsgoederen onder schorsing van accijnzen moet gebeuren via het elektronische systeem voor het vervoer van accijnsgoederen binnen de Unie. Dit is het Excise Movement Control System (EMCS).

De aangiften met betrekking tot de overbrengingen onder schorsing op papier zijn ondertussen vervangen door de elektronische berichten, de zogenaamde e-AD documenten. Deze berichten moeten sinds 1 januari 2011 elektronische aangegeven worden met behulp van het EMCS-systeem.

Doelgroep

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met douane en accijnzen te maken hebben. Zoals import- en exportbedrijven, logistieke dienstverleners en douane- en expeditiebedrijven
 • Financieel en fiscaal verantwoordelijken
 • Boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren

Wat komt er aan de orde

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele algemene begrippen en hoe deze begrippen kaderen binnen douane en accijnzen. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de werking van EMCS en de schorsingsregeling. Ook de diverse tarieven en structuren per soort accijnsgoed komen ruim aan bod.

De deelnemers beschikken na het volgen van deze opleiding over een overzichtelijke theoretische basis nodig voor de praktische toepassing ervan bij het produceren en verhandelen van de accijnsgoederen.

 • Overzicht relevante wetgeving
 • Definities
 • Groepen en soorten accijns
 • Soorten accijnsgoederen
 • Verschuldigdheid en zekerheid
 • Tarieven en heffing
  • fiscaal stelsel van geprefabriceerde tabak
  • structuur en accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken
  • belasting van energieproducten en elektriciteit
 • Vrijstelling
 • Terugbetaling en kwijtschelding
 • Aangeven
 • Schorsingsregeling
 • Overbrenging na uitslag tot verbruik
 • Afstandsverkopen
 • Invoer van accijnsgoederen
 • Specifieke strafbepalingen

Waarom is dit belangrijk voor AEO-gecertificeerde bedrijven

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van KGH Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider. KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Inschrijven

Startdatum en locatie worden bepaald door aantal inschrijvingen.

Minimaal vereist aantal deelnemers: 10

Voor online inschrijvingen drukken hier.

Voor In-house trainingen mailen naar info@kghdouaneopleidingen.be.

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Esther Weidijk

Manager Education
Telefoon: +32 (0)3 540 42 75
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be