KGH Customs Douaneopleidingen belgië
Meer informatie of inschrijven?

Bel met +32 (0)3 540 42 75

Training Nationale accijnsproducten

Weet u welke goederen onderhevig zijn aan nationale accijns? Heeft u voldoende kennis in huis om uw voorraadadministratie juist in te vullen? Weet u waar u rekening mee moet houden? Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Tijdens deze training zullen wij hoofdzakelijk de nationale accijnsproducten bespreken.

De Europese Richtlijn 2008/118/EG legt de regelgeving voor energieproducten, alcoholische dranken en tabak vast.  In de deze Richtlijn wordt aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten om op nationaal vlak nog andere goederen aan accijnzen te onderwerpen.

België heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om nationale accijnzen in te voeren op koffie en alcoholvrije dranken.  Voor deze accijnsproducten is een aparte, nationale regelgeving opgesteld.  Deze regelgeving is alleen in België van toepassing en begint en eindigt dus bij de landsgrenzen.

Er zijn gelijkenissen met de communautaire regelgeving, maar er zijn ook belangrijke verschillen.  Het douanesysteem EMCS is niet van toepassing op nationale accijnsproducten, PLDA wel.

Doelgroep

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met de productie, invoer en handel van koffie, waters, limonades, fruit- en groentesappen, … te maken hebben
 • Declaranten
 • Financieel en fiscaal verantwoordelijken
 • Boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren
 • Niet Belgische bedrijven die koffie, waters, limonades, fruit- en groentesappen, … in België willen verkopen

Wat komt er aan de orde

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele algemene begrippen en hoe deze begrippen kaderen binnen douane en accijnzen. Het verschil tussen communautaire accijnsgoederen en nationale accijnsproducten, zowel op wetgevend als op administratief vlak, wordt uitgebreid uitgelegd.   Er wordt ook stilgestaan bij de werking van een accijnsinrichting, bij het overbrengen van nationale accijnsproducten en bij de betaling van de accijns.

De deelnemers beschikken na het volgen van deze opleiding over een overzichtelijke theoretische basis nodig voor de praktische toepassing ervan bij het produceren en verhandelen van de Belgische accijnsproducten.

 • Overzicht relevante wetgeving
 • Definities
 • Groepen en soorten accijns
 • Soorten accijnsproducten
 • Verschuldigdheid en zekerheid
 • Tarieven en heffing
 • Vrijstelling
 • Terugbetaling en kwijtschelding
 • Aangeven
 • Accijnsinrichting
  • aanvraag en vergunning
  • verkeer en overbrenging
  • opneming en administratie
  • uitslag
 • Verkrijging door een particulier in een andere lidstaat
 • Invoer en binnenbrengen van accijnsproducten
 • Specifieke bewerkingen
 • Cabotage
 • Specifieke strafbepalingen
   

Waarom is dit belangrijk voor AEO-gecertificeerde bedrijven

Weten wat u doet en waarom. Als AEO-gecertificeerd bedrijf zal deze vraag steeds weer door de Douane aan u gesteld worden. Met uw Bewijs van deelname van KGH Douaneopleidingen België toont u uw kennis aan.

Subsidie

KGH Douaneopleidingen is een door de Vlaamse overheid erkende opleider. KMO bedrijven hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie via de kmo-portefeuille. De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Tevens kunnen bedrijven die vallen onder PC 226 genieten van Logos Subsidie.

Meer informatie over de subsidie(s)

Inschrijven

Startdatum en locatie worden bepaald door aantal inschrijvingen.

Minimaal vereist aantal deelnemers: 10

Voor online inschrijvingen drukken hier.

Voor In-house trainingen mailen naar info@kghdouaneopleidingen.be.

Wij helpen u graag!

Het team van KGH Douaneopleidingen België helpt u graag om de ontwikkeling van uw medewerkers vorm te geven en de kwaliteit van uw onderneming te verhogen.

Heeft u interesse, maar:

 • Past de datum u niet?
 • Laat uw agenda het niet toe deel te nemen aan de dagtrainingen?
 • Past de datum voor de eventuele avondtraining u niet?
 • Is de locatie moeilijk bereikbaar?
 • Geeft u de voorkeur aan een opleiding of training op uw locatie? (Veelal mogelijk vanaf 5 deelnemers!)

U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met:

Esther Weidijk

Manager Education
Telefoon: +32 (0)3 540 42 75
E-mail: info@kghdouaneopleidingen.be